Hem
073-777 27 79
019 - 27 27 77

Statistik

Vi på Good Service ska kontinuerligt följa upp verksamhets- och aktivitetsplan vid arbetsplatsträffar med all personal, för att i slutet av året ha underlag för utvärdering och verksamhetsberättelse/bokslut. Utvärdering och bokslut ska i sin tur ligga till grund för nästkommande års verksamhetsplan. 

Nedan kan man läsa mer om brukarundersökning:

Undersökning: pdf
Facebook

Copyright©2017 goodservice.se

Admin
Good Service 
Restalundsvägen 23, 702 16 Örebro
Telefon:(Kontor)019-27 27 77
Mobil:(Aryan)073- 777 27 79
Epost:godservice@ymail.com