Hem
073-777 27 79
Ekonomi

Kraven på att leverera omsorg av god kvalitet och ha hållbar styrsystem inom vård och omsorg är höga. Alla vill ha så bra hemvård som möjligt för de skattemedel som läggs ner. 


Att ha god ekonomi är viktigt för Good Service, dels för att kunna satsa på viktiga investeringar, t.ex. personalens kompetens och utveckling, dels för att kunna betala viktiga utbetalningar, t.ex. lönerna, fakturorna och skatten.


Good Service har avtal med Örebro kommun, följer kollektivavtal och har Fora försäkringar. Det innebär att vi uppfyller krav från många olika håll.


Kommunen vill att vi ska leverera god vård och omsorg, följa  deras höga kvalitetskrav, miljökrav, kompetenskrav, socialstyrelsens rekommendation och m.m. 


Personalen vill ha en god, stimulerande arbetsmiljö, konkurrenskraftig lönevillkor, bra pensions- och försäkringsavtal.


Omsorgstagarna vill ha ett värdigt omhändertagande av professionell, evidensbaserad företag.


Miljökontoret, arbetsmiljöverket, facket och flera andra aktörer vill att vi ska  uppfylla deras krav för att verka för bättre omständigheter för alla.


Organisationen och styrningen av hemvård och hemservice har genomgått stora förändringar. 


Nu finns en mångfald av utförare och en uppdelning mellan beställare och utförare. 


Brukare har fått en ökad valfrihet och makt över vem som ska utföra deras omsorg.


Vi ser positivt på utvecklingen och är stolta över att vi medverkar för bättre villkor för alla. 


Facebook

Copyright©2017 goodservice.se

Admin
Good Service 
Restalundsvägen 23, 702 16 Örebro
Mobil:(Behnaz)076-1691777
Epost:godservice@ymail.com